Alternatieve Toekomstvisie Enschede

Welkom,

  bij de Alternatieve Toekomstvisie Enschede

Deze internetsite is het vervolg op mijn afstudeeronderzoek dat ik in 2002 heb gedaan als afsluiting van mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool IJselland te Deventer.

In dit afstudeeronderzoek heb ik aangetoond dat er binnen het bestaande stedelijk gebied van Enschede voldoende ruimte is om vele jaren te kunnen voorzien in de behoefte naar nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.
Hoewel het vanuit ruimtelijk en technisch oogpunt goed mogelijk is om binnen de stad te bouwen, liggen er nog vele belemmeringen op politieke, beleidsmatige en financiele vlakken. Bouwen buiten de stad is nu eenmaal veel eenvoudiger omdat de grond goedkoper is en er minder grondeigenaren en omwonenden in het spel zijn. Echter, het verlies van cultuur-historisch en ecologisch waardevol landschap is niet meer terug te draaien!

Deze site is opgezet om de discussie over bouwen binnen de bestaande stad aan te moedigen en hopelijk huidige en toekomstige beleidsmakers te kunnen overtuigen van de mogelijkheden en het nut van inbreiding in plaats van uitbreiding.

Robin Wessels,
Maart 2003

>   Ga verder   <

Om deze internetsite volledig te kunnen bekijken heeft U Internet Explorer 5.0 of hoger nodig.
Voor Netscape-gebruikers: de laatste versies van Netscape die ik heb gebruikt bezitten helaas niet de volledige CSS-ondersteuning om deze site volledig en juist weer te kunnen geven. Ik zal de komende weken kijken of de site onder Netscape werkt en waar nodig aanpassingen maken.
De internetsite is in ieder geval getest (en werkt) met Internet Explorer 5.5 op zowel Windows-PC als Macintosh.

De volledige tekst van mijn afstudeerrapport is ook beschikbaar in één HTML-bestand. Dit bestand is op elke computer is te bekijken.

ATVE-banner