Alternatieve Toekomstvisie Enschede | Visie
ATVE-zonekaart
Home Thema's Visie Rapport Kaart
Beweeg met de muis over de kaart...
Stadscentrum
Functies:
detailhandel, stedelijke voorzieningen en wonen

Bouwhoogte:
laag tot middelhoog

Typering:
zeer hoge dichtheid, kleinschalige structuur

Kantoren
Functies:
kantoren, dienstverlening en ondersteunende functies; in binnenstad gemengd met wonen

Bouwhoogte:
middelhoog; hoog rond (vervoers-)knooppunten

Typering:
hoge dichtheid, grootschalige structuur; gelegen rondom vervoersknooppunt
Centrumring
Functies:
menggebied met wonen, voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid en detailhandel

Bouwhoogte:
laag tot middelhoog; hoog langs invalswegen en rond knooppunten

Typering:
hoge dichtheid, grote functiemenging, afwisselende kleinschalige structuur; gelegen langs HOV-assen en singelring
Woonwijken
Functies:
wonen met ruimte voor voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid; detailhandel geconcentreerd in winkelcentra

Bouwhoogte:
overwegend laag; middelhoog tot hoog rond buurt- en wijkcentra en vervoersknooppunten

Typering:
grote variatie in dichtheid en structuur
Stadsrand
Functies:
sport, recreatie en groene voorzienigen

Bebouwing:
zeer beperkte bebouwing
Dorpen
Functies:
wonen, dorps-voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid

Bouwhoogte:
laag

Typering:
gemiddelde dichtheid, grote functiemenging, kleinschalige structuur
Bedrijventerreinen
Functies:
grootschalige bedrijvigheid en kantoren

Bouwhoogte:
middelhoog

Typering:
zo intensief en effectief mogelijk gebruik maken van ruimte; verdichten bestaande bedrijventerreinen
Amusementsboulevard
Functies:
grootschalige recreatie

Bouwhoogte:
midelhoog

Typering:
uitgaanscentrum, gelegen nabij vervoersknooppunt; geen uitbreiding in noordwestelijke richting
Universiteit
Functies:
onderwijs, wetenschap, kennis-intensieve bedrijvigheid en studentencampus

Bouwhoogte:
gemengd laag tot hoog

Typering:
groene landschappelijke inrichting
VINEX-locatie de Eschmarke
Functies:
wonen met ruimte voor voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid

Bouwhoogte:
laag tot middelhoog

Typering:
de laatste uitbreidingswijk van Enschede, verschillende woonbuurten ingepast in landschappelijke karakteristiek
Stedelijke knooppunten en ontwikkelingsassen
Functies:
wonen, voorzieningen, kantoren en kleinschalige bedrijvigheid

Bouwhoogte:
laag tot middelhoog; hoog nabij invalswegen en knooppunten

Typering:
de nieuwe ontwikkelingslocaties bieden ruimte voor grootschalige, sterk gemengde woon- en werklocaties; ligging langs bestaande infrastructuur
Niet-stedelijk gebied
Functies:
natuur, extensieve recreatie, extensieve agrarische bedrijvigheid

Bouwhoogte:
geen nieuwe bebouwing toelaten!

Typering:
afwisselend, kleinschalig; accent ligt op natuur, landschap, cultuur en recreatie